Moja zóna

Základná škola, Lehota 144

Lehota 144, 951 36 Lehota
37865340
2021645835
Nemá
10-19 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
735 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola, Lehota 144


Štatutári Základná škola, Lehota 144


Spoločníci Základná škola, Lehota 144


Predmety podnikania Základná škola, Lehota 144


Kataster Základná škola, Lehota 144


Skrátené výkazy Základná škola, Lehota 144