Moja zóna

Základná škola - Zbehy 661

Zbehy 661, 951 42 Zbehy
37865358
2021645879
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola - Zbehy 661


Štatutári Základná škola - Zbehy 661


Spoločníci Základná škola - Zbehy 661


Predmety podnikania Základná škola - Zbehy 661


Kataster Základná škola - Zbehy 661


Skrátené výkazy Základná škola - Zbehy 661