Moja zóna

Základná škola s materskou školou Nové Sady 176

Nové Sady 176, 951 24 Nové Sady
37865447
2021647639
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,01 mil. €
-93,4 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Nové Sady 176


Štatutári Základná škola s materskou školou Nové Sady 176


Spoločníci Základná škola s materskou školou Nové Sady 176


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Nové Sady 176


Kataster Základná škola s materskou školou Nové Sady 176


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Nové Sady 176