Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Alekšince 395

Alekšince 395, 951 22 Alekšince
37865510
2021645780
Nemá
25-49 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Alekšince 395


Štatutári Základná škola s materskou školou, Alekšince 395


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Alekšince 395


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Alekšince 395


Kataster Základná škola s materskou školou, Alekšince 395


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Alekšince 395