Moja zóna

Základná škola - Báb 225

Báb 225, 951 34 Báb
37865528
2021645868
Nemá
20-24 zamestnancov
01.05.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,86 mil. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola - Báb 225


Štatutári Základná škola - Báb 225


Spoločníci Základná škola - Báb 225


Predmety podnikania Základná škola - Báb 225


Kataster Základná škola - Báb 225


Skrátené výkazy Základná škola - Báb 225