Moja zóna

Základná škola s materskou školou Rastislavice 186

Rastislavice 186, 941 08 Rastislavice
37866711
2021678615
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Rastislavice 186


Štatutári Základná škola s materskou školou Rastislavice 186


Spoločníci Základná škola s materskou školou Rastislavice 186


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Rastislavice 186


Kataster Základná škola s materskou školou Rastislavice 186


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Rastislavice 186