Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča

Školská 417, 946 37 Moča
37866818
2021670794
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
189 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča


Štatutári Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča


Spoločníci Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča


Predmety podnikania Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča


Kataster Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča


Skrátené výkazy Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 417, Moča