Moja zóna

Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským

Bátorove Kosihy 889, 946 34 Bátorove Kosihy
37867016
2021673929
Nemá
20-24 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským


Štatutári Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským


Spoločníci Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským


Predmety podnikania Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským


Kataster Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským


Skrátené výkazy Základná škola Józsefa Kovátsa s vyučovacím jazykom maďarským