Moja zóna

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra

Štefánikova tr. 63, 949 01 Nitra
37867130
2021675007
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra


Štatutári Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra


Spoločníci Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra


Predmety podnikania Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra


Kataster Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra


Skrátené výkazy Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra