Moja zóna

Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou

Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou
37873491
2021639444
Nemá
5-9 zamestnancov
01.04.2002
Zar.škol.stravovania

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
6,72 tis. €

Koneční uživatelia výhod Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou


Štatutári Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou


Spoločníci Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou


Predmety podnikania Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou


Kataster Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou


Skrátené výkazy Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou