Moja zóna

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP

Francisciho 10, 054 01 Levoča
37874110
2021643932
Nemá
5-9 zamestnancov
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP


Štatutári CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP


Spoločníci CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP


Predmety podnikania CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP


Kataster CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP


Skrátené výkazy CENTRUM VOĽNÉHO ČASU OLYMP