Moja zóna

Materská škola Selce

Selčianska cesta 114, 976 11 Selce
37889206
2021681981
Nemá
10-19 zamestnancov
01.08.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Selce


Štatutári Materská škola Selce


Spoločníci Materská škola Selce


Predmety podnikania Materská škola Selce


Kataster Materská škola Selce


Skrátené výkazy Materská škola Selce