Moja zóna

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA

Hodruša Hámre 283, 966 61 Hodruša-Hámre
37889320
2021679528
Nemá
10-19 zamestnancov
01.08.2002
Starost.o staršie os.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
48,5 tis. €
-20,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA


Štatutári Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA


Spoločníci Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA


Predmety podnikania Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA


Kataster Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA


Skrátené výkazy Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA