Moja zóna

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Gemerské Dechtáre

Gemerské Dechtáre 6, 980 04 Gemerské Dechtáre
37892720
2021699702
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Gemerské Dechtáre


Štatutári Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Gemerské Dechtáre


Spoločníci Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Gemerské Dechtáre


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Gemerské Dechtáre


Kataster Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Gemerské Dechtáre


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Gemerské Dechtáre