Moja zóna

Základná škola s materskou školou Podkonice

Podkonice 284, 976 41 Podkonice
37893009
2021703816
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Podkonice


Štatutári Základná škola s materskou školou Podkonice


Spoločníci Základná škola s materskou školou Podkonice


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Podkonice


Kataster Základná škola s materskou školou Podkonice


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Podkonice