Moja zóna

Materská škola Lietava

Lietava, 013 18 Lietava
37903152
2021729743
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2003
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Lietava


Štatutári Materská škola Lietava


Spoločníci Materská škola Lietava


Predmety podnikania Materská škola Lietava


Kataster Materská škola Lietava


Skrátené výkazy Materská škola Lietava