Moja zóna

Základná škola s materskou školou Hvozdnica

Hvozdnica 66, 013 56 Hvozdnica
37903802
2021745066
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
14,3 tis. €

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Hvozdnica


Štatutári Základná škola s materskou školou Hvozdnica


Spoločníci Základná škola s materskou školou Hvozdnica


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Hvozdnica


Kataster Základná škola s materskou školou Hvozdnica


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Hvozdnica