Moja zóna

Materská škola Svrčinovec č. 856

Svrčinovec 856, 023 12 Svrčinovec
37904591
2021768177
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Svrčinovec č. 856


Štatutári Materská škola Svrčinovec č. 856


Spoločníci Materská škola Svrčinovec č. 856


Predmety podnikania Materská škola Svrčinovec č. 856


Kataster Materská škola Svrčinovec č. 856


Skrátené výkazy Materská škola Svrčinovec č. 856