Moja zóna

Materská škola a školská jedáleň Smrečany

Smrečany 117, 032 05 Smrečany
37904990
2021761940
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola a školská jedáleň Smrečany


Štatutári Materská škola a školská jedáleň Smrečany


Spoločníci Materská škola a školská jedáleň Smrečany


Predmety podnikania Materská škola a školská jedáleň Smrečany


Kataster Materská škola a školská jedáleň Smrečany


Skrátené výkazy Materská škola a školská jedáleň Smrečany