Moja zóna

Materská škola Korňa

Korňa 720, 023 21 Korňa
37909631
2021848224
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
9,31 tis. €
-73,5 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Materská škola Korňa


Štatutári Materská škola Korňa


Spoločníci Materská škola Korňa


Predmety podnikania Materská škola Korňa


Kataster Materská škola Korňa


Skrátené výkazy Materská škola Korňa