Moja zóna

Základná škola s materskou školou v Cigli

Cigeľ 276, 971 01 Cigeľ
37913743
2021774524
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2004
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou v Cigli


Štatutári Základná škola s materskou školou v Cigli


Spoločníci Základná škola s materskou školou v Cigli


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou v Cigli


Kataster Základná škola s materskou školou v Cigli


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou v Cigli