Moja zóna

Základná škola s materskou školou Selec

Selec 183, 913 36 Selec
37914162
2021729336
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Selec


Štatutári Základná škola s materskou školou Selec


Spoločníci Základná škola s materskou školou Selec


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Selec


Kataster Základná škola s materskou školou Selec


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Selec