Moja zóna

Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom

Skalka nad Váhom 103, 913 31 Skalka nad Váhom
37914359
2021733175
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom


Štatutári Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom


Spoločníci Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom


Kataster Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Skalka nad Váhom