Moja zóna

Základná škola s materskou školou Horná Poruba

Horná Poruba 84, 018 35 Horná Poruba
37914707
2021794093
Nemá
10-19 zamestnancov
01.08.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Horná Poruba


Štatutári Základná škola s materskou školou Horná Poruba


Spoločníci Základná škola s materskou školou Horná Poruba


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Horná Poruba


Kataster Základná škola s materskou školou Horná Poruba


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Horná Poruba