Moja zóna

Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie

Košecké Podhradie, 018 31 Košecké Podhradie
37914782
2021740820
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie


Štatutári Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie


Spoločníci Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie


Kataster Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Košecké Podhradie