Moja zóna

Základná škola s materskou školou Častkovce

Častkovce 157, 916 27 Častkovce
37914821
2021740710
Nemá
10-19 zamestnancov
01.07.2003
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Častkovce


Štatutári Základná škola s materskou školou Častkovce


Spoločníci Základná škola s materskou školou Častkovce


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Častkovce


Kataster Základná škola s materskou školou Častkovce


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Častkovce