Moja zóna

Materská škola Mníchova Lehota

Mníchova Lehota 118, 913 21 Mníchova Lehota
37915606
2021764844
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Mníchova Lehota


Štatutári Materská škola Mníchova Lehota


Spoločníci Materská škola Mníchova Lehota


Predmety podnikania Materská škola Mníchova Lehota


Kataster Materská škola Mníchova Lehota


Skrátené výkazy Materská škola Mníchova Lehota