Moja zóna

POĽANA - centrum turistiky, zdravých vôd a kultúrnych pamiatok, združenie obcí

OcÚ Vyšné Ružbachy, 065 02 Vyšné Ružbachy
37936808
Nemá
nezistený
29.10.2003
Čin.ost.členských org.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod POĽANA - centrum turistiky, zdravých vôd a kultúrnych pamiatok, združenie obcí


Štatutári POĽANA - centrum turistiky, zdravých vôd a kultúrnych pamiatok, združenie obcí


Spoločníci POĽANA - centrum turistiky, zdravých vôd a kultúrnych pamiatok, združenie obcí


Predmety podnikania POĽANA - centrum turistiky, zdravých vôd a kultúrnych pamiatok, združenie obcí


Kataster POĽANA - centrum turistiky, zdravých vôd a kultúrnych pamiatok, združenie obcí


Skrátené výkazy POĽANA - centrum turistiky, zdravých vôd a kultúrnych pamiatok, združenie obcí