Moja zóna

Školská jedáleň

Bernolákova ulica 1061, 093 01 Vranov nad Topľou
37937871
2021777428
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2004
Zar.škol.stravovania

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
32,2 tis. €

Koneční uživatelia výhod Školská jedáleň


Štatutári Školská jedáleň


Spoločníci Školská jedáleň


Predmety podnikania Školská jedáleň


Kataster Školská jedáleň


Skrátené výkazy Školská jedáleň