Moja zóna

Centrum voľného času Kežmarok

Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok
37938096
2021774513
Nemá
5-9 zamestnancov
01.01.2004
Športová,rekr.výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času Kežmarok


Štatutári Centrum voľného času Kežmarok


Spoločníci Centrum voľného času Kežmarok


Predmety podnikania Centrum voľného času Kežmarok


Kataster Centrum voľného času Kežmarok


Skrátené výkazy Centrum voľného času Kežmarok