Moja zóna

LADIANKA v likvidácii

OcÚ Čelovce, 082 14 Čelovce
37945769
2022040581
Nemá
nezistený
07.02.2005
Čin.ost.členských org.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LADIANKA v likvidácii


Štatutári LADIANKA v likvidácii


Spoločníci LADIANKA v likvidácii


Predmety podnikania LADIANKA v likvidácii


Kataster LADIANKA v likvidácii


Skrátené výkazy LADIANKA v likvidácii