Moja zóna

Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49

Benkovce 49, 094 02 Benkovce
37946498
2021993787
Nemá
3-4 zamestnanci
01.03.2005
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49


Štatutári Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49


Spoločníci Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49


Kataster Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49