Moja zóna

Mestské služby Jelšava

Tomášikova 688, 049 16 Jelšava
37950011
2021761478
SK2021761478
10-19 zamestnancov
01.01.2004
Ost.čistiace činnosti

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
46,7 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Mestské služby Jelšava


Štatutári Mestské služby Jelšava


Spoločníci Mestské služby Jelšava


Predmety podnikania Mestské služby Jelšava


Kataster Mestské služby Jelšava


Skrátené výkazy Mestské služby Jelšava