Moja zóna

Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote, Ul. SNP

Ul. SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota
37958003
2021915918
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.2005
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote, Ul. SNP


Štatutári Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote, Ul. SNP


Spoločníci Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote, Ul. SNP


Predmety podnikania Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote, Ul. SNP


Kataster Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote, Ul. SNP


Skrátené výkazy Centrum voľného času RELAX v Rimavskej Sobote, Ul. SNP