Moja zóna

Materská škola, Kovarce č. 450

Kovarce 450, 956 15 Kovarce
37961021
2021762446
Nemá
nezistený
01.01.2004
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola, Kovarce č. 450


Štatutári Materská škola, Kovarce č. 450


Spoločníci Materská škola, Kovarce č. 450


Predmety podnikania Materská škola, Kovarce č. 450


Kataster Materská škola, Kovarce č. 450


Skrátené výkazy Materská škola, Kovarce č. 450