Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Rumanová č. 308, 95137 Rumanová

Rumanová 308, 951 37 Rumanová
37968718
2021943385
Nemá
10-19 zamestnancov
01.02.2005
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Rumanová č. 308, 95137 Rumanová


Štatutári Základná škola s materskou školou, Rumanová č. 308, 95137 Rumanová


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Rumanová č. 308, 95137 Rumanová


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Rumanová č. 308, 95137 Rumanová


Kataster Základná škola s materskou školou, Rumanová č. 308, 95137 Rumanová


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Rumanová č. 308, 95137 Rumanová