Moja zóna

Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade

Selice 1131, 925 72 Selice
37969510
2021008682
Nemá
10-19 zamestnancov
27.04.2001
Zber nie nebezp.odpadu

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade


Štatutári Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade


Spoločníci Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade


Predmety podnikania Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade


Kataster Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade


Skrátené výkazy Verejno-prospešné služby pri Obecnom úrade