Moja zóna

Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica

Štefánikovo námestie 44, 967 01 Kremnica
37999095
2022061921
SK2022061921
10-19 zamestnancov
01.10.2005
Ost.rezervačné služ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
789 tis. €
1 337,2 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica


Štatutári Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica


Spoločníci Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica


Predmety podnikania Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica


Kataster Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica


Skrátené výkazy Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica