Moja zóna

Obecný podnik služieb Veľká Čalomija

Veľká Čalomija 214, 991 09 Veľká Čalomija
37999745
2022083800
SK2022083800
1 zamestnanec
01.11.2005
Ost.špecializ.stav.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obecný podnik služieb Veľká Čalomija


Štatutári Obecný podnik služieb Veľká Čalomija


Spoločníci Obecný podnik služieb Veľká Čalomija


Predmety podnikania Obecný podnik služieb Veľká Čalomija


Kataster Obecný podnik služieb Veľká Čalomija


Skrátené výkazy Obecný podnik služieb Veľká Čalomija