Moja zóna

Centrum voľného času

Havranské 9, 974 01 Banská Bystrica
00039721
2020982084
Nemá
5-9 zamestnancov
26.06.1978
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A