Moja zóna

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Trebišovská 12, 040 11 Košice - mestská časť Západ
00398900
2020951933
Nemá
50-99 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
471 tis. €
299,8 %
2020/2019