Moja zóna

Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa

Školská 3, 927 01 Šaľa
00399850
2021024148
Nemá
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stred.všeob.školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
2,25 tis. €