Moja zóna

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď

Mládežnícka 5, 926 01 Sereď
00400238
2021002412
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1982
Stredné odborné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
293 tis. €
-58,8 %
2020/2019