Moja zóna

Ing. Vladimír Kratochvíl

Ružová 22, 900 31 Stupava
40067050
1048235859
Nemá
nezistený
01.12.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A