Moja zóna

Rodan Horecký - RH

Ferdiša Kostku 12, 900 31 Stupava
40155501
1046245816
Nemá
nezistený
01.05.2002
Spracov.a konzerv.mäsa

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A