Moja zóna

Mgr. Ivana Barancová - 4 OFFICE

Zemanská 8, 900 31 Stupava
40156451
1020086771
Nemá
nezistený
05.06.2002
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A