Moja zóna

Karol Mikulič

Hlavná 64, 900 31 Stupava
40156826
1046718002
Nemá
nezistený
01.08.2002
Maľovanie a zasklievanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A