Moja zóna

Miroslav Greif

Rakárenská 2, 901 01 Malacky
40158764
1034669075
Nemá
nezistený
11.11.2002
Výroba kovových dverí

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A