Moja zóna

Denisa Drahoňovská

900 68 Plavecký Štvrtok
40227570
1048063621
Nemá
0 zamestnancov
01.09.2002
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A