Moja zóna

Ľuboš Takács - LTS

Sládkovičova 30, 927 01 Šaľa
40510166
1026717153
Nemá
nezistený
02.01.2003
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A